7. Betrouwbaarheid, validiteit & bruikbaarheid

Kwaliteit van een onderzoek is erg belangrijk voor betrouwbaarheid van de informatie.

maar hoe beoordeel je de kwaliteit van een onderzoek?

Wat maakt de informatie betrouwbaar?

Als er wordt gekeken naar de kwaliteit van een onderzoek, en wilt kijken of de kwaliteit goed is gelden er drie criteria. namelijk;

 • Bruikbaarheid
 • Validiteit
 • Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

In hoeverre komen er in een onderzoek toevallige fouten voor? Het is erg belangrijk dat een onderzoek herhaalbaar is. Wanneer dit niet zo is, is het een onbetrouwbaar onderzoek

Tijdens een onderzoek kunnen er toevallige fouten worden gemaakt. De betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten geeft aan in hoeverre het onderzoek vrij is van deze toevallig fouten. Om de betrouwbaarheid  voldoende te kunnen testen moet een onderzoek herhaalbaar  zijn. leidt het dan tot dezelfde resultaten, wat niet hetzelfde is als gelijke resultaten, dan is je onderzoek betrouwbaar. deze herhaalbaarheidseis betekend dat een onderzoek herhaalbaar moet zijn op een ander tijdstip, met een andere onderzoeker, andere proefpersonen en onder andere omstandigheden.

Wat zijn toevallige fouten? Toevallig fouten kunnen zijn:

 • het verkeerd aflezen van de tijd
 • Iemand geeft onduidelijk antwoord op een vraag
 • Je zet per ongeluk een kruisje bij het verkeerde antwoord
 • Het meten van de afstand met een elastisch meetlint

Mogelijke manieren om de betrouwbaarheid van de resultaten te kunnen verhogen zijn:

 • Steekproefomvang; hoe groter de steekproef des te nauwkeuriger
 • Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; verschillende onderzoekers observeren bij dezelfde situatie
 • Het inzetten van een getrianguleerd ontwerp; verschillende methodes gebruiken
 • Standaardisatie; dezelfde eenheid gebruiken of omzetten hiernaar
 • Test-hertest; herhalen van een onderzoek
 • Peer examination; Collega onderzoekers de resultaten laten controleren

Validiteit

Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid systematische fouten die voorkomen in en onderzoek; zijn de gevonden resultaten geldig?

De betrouwbaarheid is een voorwaarde voor het bepalen van de validiteit van een onderzoek. Wat een veelgebruikte test is wordt ook wel het expres geven van een verkeerd antwoord. De onderzoeken geeft een verkeerd antwoord en de deelnemers worden getest of ze de fout verbeteren. als ze dit doen, wordt een onderzoek sneller betrouwbaar omdat ze dan niet klakkeloos meegaan met een antwoord van da t ze weten fout is. Er zijn verschillende mogelijkheden die de validiteit in gevaar brengen;

 • Te weinig proefpersonen
 • Te langdurig onderzoek
 • Een voorval zoals het uitlekken van informatie
 • Proefpersonen die vroegtijdig stoppen
 • Het testeffect; mensen reageren anders omdat ze weten dat het een onderzoek is

Bruikbaarheid

Hoe bepaal je de bruikbaarheid van een onderzoek?

Het resultaat van een onderzoek is alleen bruikbaar als het resultaat betrouwbaar is. Het is niet altijd mogelijk om bij een onderzoek te vertrouwen op het resultaat. Niet elk soortgelijk onderzoek geeft een betrouwbaar resultaat. Nu wordt de vraag gesteld; Wanneer is een onderzoek bruikbaar?

Naast dat het onderzoek aan de eisen van validiteit en betrouwbaarheid moet voldoen moet het ook bruikbaar zijn. Als een onderzoek nergens voor gebruikt wordt, heeft het onderzoek geen zin. Het is dus erg belangrijk dat de onderzoeksresultaten nuttig zijn. Dit kan zo worden door goed te overleggen met de opdrachtgevers over wat zij willen dat er onderzocht wordt.

Als de opdrachtgevers nauw bij het onderzoek betrokken blijven kan je nauwkeurige vragen stellen en dit is belangrijk om het onderzoek goed af te sluiten. Communicatie is dus erg belangrijk.

Er zijn 2 vormen van bruikbaarheid:

 • conceptuele bruikbaarheid
 • instrumentele bruikbaarheid

Instrumentele bruikbaarheid heeft een nuttig doel, namelijk het gebruiken van de resultaten voor een praktisch doeleinde.

Conceptuele bruikbaarheid heeft daarentegen een ander doel. Een onderzoek is conceptueel bruikbaar wanneer er een onduidelijk antwoord is wat een vraag oproept. Hierover kan discussie ontstaan en dit kan leiden tot een nieuw onderzoek.

———————————————————————————————————————————————————————-

Inleiding

Als je informatie zoekt dan is het erg belangrijk dat je ook daadwerkelijk zeker weet dat deze informatie klopt en werkelijk bruikbaar is voor je project. Er zijn op dit vlak verschillende punten waar mensen de mist mee in kunnen gaan en die zullen wij nu uitlichten.

Betrouwbaarheid

Een andere manier om te zorgen dat je gevonden informatie betrouwbaar is, is het checken van informatie vanuit meerdere bronnen. Hierbij moet je alleen wel opletten dat deze verschillende bronnen niet op elkaar gebaseerd zijn want dan heeft het geen zin.

Met actualiteit bedoelen we dat je moet nagaan wanneer je gekozen informatie gepubliceerd is. In het watersysteem van Rotterdam is er de laatste 10 jaar bijvoorbeeld op sommige plaatsen behoorlijk veel veranderd waardoor je gegeven informatie niet meer klopt.

Authenticiteit houd in dat je na moet gaan of de auteur van de bron wel degelijk verstand heeft van zijn onderwerp en ook zelf goede bronnen of onderzoeken gebruikt heeft.

Bij het opzoeken van informatie zijn er twee verschillende soorten fouten. Je kan bijvoorbeeld toevallige fouten maken. Een toevallig fout is een fout die zich éénmalig voordoet en die vaak vanwege een slordigheidje is ontstaan. Een voorbeeld van z’n fout is het niet precies genoeg of slordig aflezen van een Liniaal. Om deze fout te minimaliseren kan je het best meerdere malen een meting uitvoeren en dan het resultaat te middelen.

Validiteit

Validiteit is het na gaan of informatie werkelijk van belang is en invloed heeft op het project. Betrouwbaarheid is bijvoorbeeld één van de eisen voor validiteit. Als een bron geen betrouwbare informatie geeft is heeft het geen invloed op jou project en moet je er ook geen gebruik van maken.

Een systematische fout is een fout die in de meeste gevallen regelmatig voorkomen aangezien er iets fout zit in het systeem. Denk hier bijvoorbeeld aan een te korte liniaal. Bij dit probleem zal je met al je metingen een verkeerde uitslag krijgen terwijl de meting zelf wel goed is uitgevoerd.

Verder is het ook van groot belang dat je na gaat of de informatie wel daad werkelijk bijdraagt aan je project. Dit klinkt heel erg logisch maar toch moet hier genoeg aandacht aan besteed worden.

Ook moet je, jezelf de vraag stellen hoe de gevonden informatie verkregen is. Misschien is de informatie wel met een foute of verouderde methoden opgesteld waardoor het nu niet klopt. Vorige week zagen we bijvoorbeeld een video over een man die al zijn informatie zelf verzon.

Bruikbaarheid

Bruikbaarheid is het simpel weg nagaan of de verkregen data werkelijk informatie bied over de benodigde onderwerpen. Om de bruikbaarheid van vooral praktijkonderzoeken zo hoog mogelijk te houden, is het van belang dat je de opdrachtgevers zo dicht mogelijk bij je onderzoek te betrekken. Bij de controle van de bruikbaarheid moet je goed in je achterhoofd houden dat het ook de opdrachtgever is die hier zijn mening over geeft.

Verder zijn er twee verschillende aspecten van bruikbaarheid.

Instrumentele beleid
Het gebruik van onderzoeksresultaten kan heel direct zijn. In dat geval is een onderzoek opgezet om bepaalde veranderingen te begeleiden en te ondersteunen. Er is sprake bij het nemen van beleids- of veranderingsbeslissingen. Het gaat dan vaak om praktijkonderzoeken.

Conceptueel gebruik
Wanneer onderzoeksresultaten indirect worden gebruikt is het conceptueel. Het onderzoek wekt discussies op en is bijvoorbeeld opgesteld door een partij om argumenten te krijgen om haar standpunt te ondersteunen

(Ian, Timo, Mahir en Ricky)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s